Årets Pressefoto

Matin Zakora

Matin Zakora

2001

To år efter NATO’s bombninger af Beograd e byen begyndt at fungere igen. Vestlige varer i rigelige mængder har gjort deres indtog, men der er ikke mange penge at købe for. Under overfladen ligger frygten og frustrationen over Milosovics regime og NATO’s bombninger, som de fleste serbere føler sig som ofre for. På trods af det nye regime synes fremtiden stadig usikker.