Årets Pressefoto 1995

Årets Portræt

© Morten Langkilde/Politiken